DIVERS

Tradities (?)

Nieuwjaarscolumn 2020 – JRJ 31.12.2019

Traditie lijkt een nieuwe, bijna religieuze, stroming aan het worden. Krampachtig vasthouden aan oude gewoonten lijkt het belangrijkste dogma, en de verbindende factor. Stel je voor dat er vooruitgang is. Een houding die je ook in veel religies tegenkomt. Over muurtjes kijken, verbinden en nieuwe ontwikkelingen onderzoeken zijn een groot taboe. Je moet er toch niet aan denken dat kinderen afdwalen van het hogere doel, de traditie.
En zoals bij “vergelijkbare stromingen” is hier ook een harde kern die hun wil oplegt aan anderen binnen hun eigen gemeenschap, en bij voorkeur aan iedereen. De belangrijke thema’s kennen zelfs hun hoogtepunten op vrijwel dezelfde momenten in het jaar. December is een belangrijke maand voor religieuze uitingen. Voor het Christendom is kerst een belangrijk moment waarbij de geboorte van de Verlosser wordt gevierd. Andere stromingen vieren de zonnewende maar de laatste jaren zien we een nieuwe religie ontstaan; ik noem ze maar de “traditionals”. En dat klinkt vredelievender dan het is.
Deze groep heeft zich vastgebeten in het krampachtig vasthouden van de (nog maar enkele tientallen jaren oude en discriminerende) figurant Zwarte Piet. Maar ook het in het publieke domein afsteken van bommen (wat in de volksmond vuurwerk wordt genoemd). En het ontsteken van levensgevaarlijke vreugdevuren tijdens de jaarwisseling op de meest bizarre en onveilige plekken. Complete veldslagen!

De vreugde lijkt toe te nemen naarmate meer mensen in de maatschappij de mening (en de gevolgen er van) opgedrongen krijgen door het normbesef van deze minderheid.

Het tegenovergestelde van traditie is vernieuwing. En gelukkig is deze stroming al zo oud als de mensheid. Want zonder de aanhoudende inspanning van deze mensen zouden we nu nog in grotten leven en onze dagen vullen met jagen en zoeken naar eetbare gewassen. We komen alleen verder als we oude zaken loslaten, dat heet innoveren.

Zullen we afspreken dat het onze norm is om elkaar te vinden? Om te verbinden?
Dat iedereen zichzelf mag zijn maar alleen zonder de ander te hinderen?
We hebben nog een lange weg te gaan. Maar alleen als we bereid zijn om te vernieuwen zullen we elkaar kunnen treffen bij dezelfde plek …
… die mooie stip aan de horizon.

Gelukkig nieuwjaar en een mooie toekomst – samen!